Saraki-Tinubu

Saraki-Tinubu tango: Game-on

Saraki-Tinubu tango: Game-on

The highest form of corruption is the abuse of power that delegitimizes, or weakens the institutions of state, because once these institutions are weakened, attrition sets in